วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 21 ปีที่ 6

สารบัญ

 

บทความหลัก

14

แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

28

บทเส้นทางการพัฒนาระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยของไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
 

รายงานพิเศษ

36

การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติในต่างประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
45

รายชื่อ Web Site วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

49

แวดวงตลา่ด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจ

54

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกปี 2543

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
97

ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99

ธอส. ปรับระบบ Credit Scoring ใหม่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8