วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 20 ปีที่ 6

สารบัญ

 

บทความหลัก

12

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
 

บทความรอง

39

หลักการและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

พัลลภ กฤตยานวัช
 

รายงานพิเศษ

43

แถลงการเปิดสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ ปี 2543

ไชยยันต์ ชาครกุล
45

วิสัยทัศน์อสังหาริมทรัพย์ 2000

ไชยยันต์ ชาครกุล
47

แนวทางการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง
 

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

48

แวดวงตลา่ด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจ

92

ราคาประเมินที่ดินใหม่ปี 2543-2546

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
96

ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
98

ธอส. เปิดบริการเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99

ธอส. สนับสนุนโครงการแบบบ้านของ กทม. ดอกเบี้ยต่ำ 5.5%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8