ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการ วารสาร GHB-REIC

ที่อยู่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 18
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

0-2202-1768

โทรสาร

0-2643-1251